Dobro došli na Internet stranicu predmeta Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

    Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti pripada grupi izbornih predmeta u okviru nastavnih aktivnosti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Virtuelna šetnja koju vam nudimo nastala je kao rezultat namere saradnica/saradnika na predmetu da studentkinjama/studentima osnovnih i postdiplomskih studija omoguće korišćenje još jednog izvora za njihovo dalje akademsko usavršavanje.

    Osim želje da sajber stanovnike koji svoj akademski razvoj vezuju za polje političke teorije opremimo dodatnim sadržajima, naš je cilj da interaktivnom Internet prezentacijom predmeta Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti pospešimo i komunikaciju između studentkinja/studenata i saradnika i nastavnika na predmetu. Primajući k znanju da vrsta prezentacije koju smo pripremili nikada ne može biti potpuno zaokružena, pozivamo vas da pažljivo pretražite sve njene stranice i da nam pošaljete moguće primedbe, komentare i predloge.

Saradnici na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

Tema četvrte rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će četvrta rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 27. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

- Vladimir Pavićević, "Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji" u: Godišnjak FPN, Beograd: Fakultet političkih nauka, 2009. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa treće rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 + 3,5 poena
Dragan Brankov – 3 + 3,5 + 3 poena
Dragana Jovčić – 3,5 + 3,5 + 3,5 poena

Tema treće rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će treća rasprava na predmetu biti realizovan u četvrtak, 20. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa druge rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa druge rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 poena
Dragan Brankov – 3 + 3,5 poena
Dragana Jovčić – 3,5 + 3,5 poena
Dražen Petrić – 2,5 + 3 poena
Ivan Kutlarović – 3,5 + 3 poena

Tema druge rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će druga rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 13. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

Rezultati sa prve rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa prve rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 poena
Aleksandar Ilić – 4 poena
Anđelka Đorđević – 3 poena
Bogdan Urošević – 4 poena
Vedrana Janković – 4 poena
Galja Radojković – 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 poena
Dragan Brankov – 3 poena
Dragana Jovčić – 3,5 poena
Dražen Petrić – 2,5 poena
Ivan Kutlarović – 3,5 poena
Ivana Vuleta – 4 poena
Irina Jugović – 3,5 poena

Tema prve rasprave na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će prva rasprava u okviru programa biti realizovana u četvrtak, 6. novembra od 17:00 do 18:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Na ovom susretu raspravljaćemo o pravu na otpor u grčkim polisima. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Sofokle, Antigona, Narodna knjiga, Beograd, 1996;

Politička kultura - obaveštenje o dodatnom terminu za popravni kolokvijum i pisanje eseja

Obaveštavamo studentkinje i studente da će popravni kolokvijum i pisanje eseja biti organizovano u utorak, 2. septembra u 10 sati u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Rezultati ispita iz predmeta Politička kultura

Obaveštavamo studentkinje i studente da će upis ocena iz predmeta Politička kultura biti organizovan u ponedeljak, 21. jula 2014. godine u 10 sati u kabinetu asistenta Bojana Vranića.

Starije generacije:
Đorđe Šundrić 611/08 – 9
Nemanja Tasić 163/09 – 15 poena – konačna ocena 6 (15+12+14+16)
Milica Đurđević 162/09 – 15 poena – konačna ocena 6 (15+14+14+12)

Genaracija 2013/14

Ivana Vuleta64610 –28 poena – konačna ocena 9 (81 poena)
Nikola Milinković 90/10 – 24 poena – konačna ocena 8 (74 poena)
Ivana Milošević 635/10 – 28 poena – konačna ocena 8 (78 poena)

Sakupljač sadržaja