Dobro došli na Internet stranicu predmeta Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

    Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti pripada grupi izbornih predmeta u okviru nastavnih aktivnosti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Virtuelna šetnja koju vam nudimo nastala je kao rezultat namere saradnica/saradnika na predmetu da studentkinjama/studentima osnovnih i postdiplomskih studija omoguće korišćenje još jednog izvora za njihovo dalje akademsko usavršavanje.

    Osim želje da sajber stanovnike koji svoj akademski razvoj vezuju za polje političke teorije opremimo dodatnim sadržajima, naš je cilj da interaktivnom Internet prezentacijom predmeta Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti pospešimo i komunikaciju između studentkinja/studenata i saradnika i nastavnika na predmetu. Primajući k znanju da vrsta prezentacije koju smo pripremili nikada ne može biti potpuno zaokružena, pozivamo vas da pažljivo pretražite sve njene stranice i da nam pošaljete moguće primedbe, komentare i predloge.

Saradnici na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

Usmeni deo ispita na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu koji su u februaru prijavili polaganje usmenog dela ispita da će ispit biti organizovan u petak, 6. marta u 11 sati u slušaonici broj 2.

Ocene seminarskih radova

Objavljujemo rezultate seminarskih radova studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Ilić, Kritički prikaz Molnarove analize Sokratove neposlušnosti, ocena 9 (devet)
Anđelka Đorđević, Analiza karaktera protesta advokata 2014. godine u svetlu koncepcije građanske neposlušnosti, ocena 6 (šest)
Bogdan Urošević, Elementi savremenih teorija građanske neposlušnosti u Sokratovom otporu vlastima, ocena 10 (deset)

Rezultati sa drugog kolokvijuma i finalni rezultati u okviru ove predispitne aktivnosti

Objavljujemo rezultate sa drugog kolokvijuma i finalne rezultate u okviru ove predispitne aktivnosti za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

1. Ivan Kutlarović 8 + 11 (19 poena)
2. Dragana Jovčić 12 + 12 (23 poena)
3. Vedrana Janković 9 + 10 (19 poena)
4. Miladin Raković 5 + 8 (13 poena)
5. Darko Cvetković 10 + 8 (18 poena)
6. Tijana Cvetičanin 9 + 11 (20 poena)
7. Jelena Vasić 10 + 11 (21 poen)
8. Marko Mažibrada 10 + 9 (19 poena)

Finalni rezultati u okviru rasprava na predmetu

Objavljujemo finalne rezultate u okviru rasprava za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 poena (3 poena)
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 + 4 poena (28 poena)
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 + 3 + 3,5 + 0 + 3 + 0 poena (17 poena)
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 + 3,5 + 4 + 4 + 4 + 4 poena (31,5 poena)
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 + 3,5 + 3,5 + 2,5 + 3,5 + 4 poena (28 poena)

Politička kultura: popravni termin za sve generacije

Obaveštavamo studentkinje i studente koji su učestvovali u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će popravni termin za sve generacije i za sve aktivnosti na predmetu (predavanja, vežbe, kolokvijum i esej) biti organizovan u subotu, 31. januara 2015. godine u 17 sati u slušaonici broj 1.

Rezultati sa sedme rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa sedme rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 + 3 + 3,5 + 0 + 3 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 + 3,5 + 4 + 4 + 4 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 + 3,5 + 3,5 + 2,5 + 3,5 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 poena

Rezultati sa šeste rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa šeste rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 + 4 + 3 + 3,5 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 + 3 + 3,5 + 0 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 + 3,5 + 4 + 4 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 + 3,5 + 3,5 + 2,5 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 + 4 + 4 + 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 + 3,5 + 4 + 3 + 4 poena

Tema sedme rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će sedma rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 25. decembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Jirgen Habermas, "Građanska neposlušnost - test za demokratsku pravnu državu" u: Gledišta, Beograd. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Obaveštenje o rezultatima sa šeste rasprave

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015 da će rezultati sa šeste rasprave na predmetu biti postavljeni u ponedeljak, 22. decembra u 22 sata.

Sakupljač sadržaja