Dobro došli na Internet stranicu predmeta Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

    Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti pripada grupi izbornih predmeta u okviru nastavnih aktivnosti na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Virtuelna šetnja koju vam nudimo nastala je kao rezultat namere saradnica/saradnika na predmetu da studentkinjama/studentima osnovnih i postdiplomskih studija omoguće korišćenje još jednog izvora za njihovo dalje akademsko usavršavanje.

    Osim želje da sajber stanovnike koji svoj akademski razvoj vezuju za polje političke teorije opremimo dodatnim sadržajima, naš je cilj da interaktivnom Internet prezentacijom predmeta Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti pospešimo i komunikaciju između studentkinja/studenata i saradnika i nastavnika na predmetu. Primajući k znanju da vrsta prezentacije koju smo pripremili nikada ne može biti potpuno zaokružena, pozivamo vas da pažljivo pretražite sve njene stranice i da nam pošaljete moguće primedbe, komentare i predloge.

Saradnici na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

Obaveštenje o rezultatima sa šeste rasprave

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015 da će rezultati sa šeste rasprave na predmetu biti postavljeni u ponedeljak, 22. decembra u 22 sata.

Tema šeste rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će šesta rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 18. decembra od 17 do 18:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka.

Za šestu raspravu potrebno je da se pročita šesta glava Rolsove knjige: „Teorija pravde“. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na engleskom jeziku na internet stranici predmeta: John Rawls, A Theory of Justice, chap. VI, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.

Rezultati sa pete rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa pete rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 + 4 + 3 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 + 3 + 3,5 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 + 3,5 + 4 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 + 3,5 + 3,5 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 + 4 + 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 + 3,5 + 4 + 3 poena

Tema pete rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će peta rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 11. decembra od 17 do 18:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

- Henri Dejvid Toro, "O dužnosti građanina da bude neposlušan", Global Book, Beograd, 1997. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Rezultati sa prvog kolokvijuma

Objavljujemo rezultate sa prvog kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

1. Ivan Kutlarović 8
2. Dragana Jovčić 12
3. Vedrana Janković 9
4. Miladin Raković 5
5. Darko Cvetković 10
6. Tijana Cvetičanin 9
7. Jelena Vasić 10
8. Marko Mažibrada 10
9. Aleksandar Ilić 11
10. Srđan Pavlović 11
11. Galja Radojković 12
12. Bogdan Urošević 12
13. Marko Stepanović 12
14. Marko Lazarević 9
15. Anđelka Đorđević 10

Kolokvijum - rezultati

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će informacija o broju poena ostvarenih na prvom kolokvijumu biti postavljena u petak, 5. decembra 2014. godine u podne.

Prvi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će prvi kolokvijum biti organizovan u četvrtak, 4. decembra 2014. godine 17:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka.

Rezultati sa četvrte rasprave na predmetu

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 + 0 poena
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 + 4 poena
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 + 3 poena
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 + 3,5 poena
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 + 3,5 poena
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 + 4 poena
Darko Cvetković – 3,5 + 2 + 3,5 + 4 poena
Dragan Brankov – 3 + 3,5 + 3 + 3,5 poena

Tema četvrte rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će četvrta rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 27. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

- Vladimir Pavićević, "Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji" u: Godišnjak FPN, Beograd: Fakultet političkih nauka, 2009. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

Sakupljač sadržaja