Rezultati sa druge rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa druge rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 3 (5) poena
Emilian Beka 3 (7) poena
Mima Blašković 3 (6) poena
Lara Veličić 4 (8) poena
Snežana Vla 0 (3) poena
Rašo Vučinić 3 (6) poena
Vladimir Vučković 2 (3) poen
Vanja Dumeljić 3 (5) poena
Ana Đumić 4 (8) poena
Aleksandra Ilić 4 (6) poena
Tamara Janić 4 (7) poena
Katarina Janković 4 (8) poena
Jelena Kajganović 4 (8) poena
Nina Kovačević 4 (6) poena
Ivan Lorencin 4 (8) poena
Vladimir Lukić 4 (8) poena
Branka Milinčić 4 (8) poena
Tijana Pantelić 4 (7) poena
Josip Peić 4 (8) poena
Doris Savčić 4 (7) poena
Milan Tomanović 4 (8) poena
Đorđe Trikoš 4 (8) poena
Petar Čekerevac 3 (7) poena
Marko Šikuljak 4 (8) poena