Politička kultura (predavanja) - šesta rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će šesta rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 16. aprila u 12 sati. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Stepen Welch, Koncept političke kulture, str. 169-190.

Tekst je dostupan u Zborniku radova za predmet Politička kultura.