Politička kultura - drugi čas vežbi

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će drugi čas vežbi na predmetu biti organizovan prema prema sledećem rasporedu:

grupa Pl - utorak, 7. maj od 15:15 do 16:45 (amfiteatar),
grupa Pn - utorak, 7. maj od 17:00 do 18:30 (amfiteatar).

Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Robert D. Patnam, Kako demokratiju učiniti delotvornom (naslov originala: Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton, 1993).

Nekoliko primeraka knjige biće dostupno u utorak, 23. aprila nakon predavanja na predmetu.