Pisanje eseja

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da je pisanje eseja zakazano za subotu, 11. maja 2013. godine u 19:00 časova u čitaonici Fakulteta političkih nauka (5. sprat). Studentkinje i studenti će moći da izaberu jednu od dvanaest ponuđenih tema koje se odnose na sadržinu programa predavanja na predmetu.

Studentkinje i studenti treba sa sobom da ponesu:

1. hemijsku olovku ili pero,
2. identifikacioni dokument (indeks ili ličnu kartu).