Politička kultura (predavanja) - deveta rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će deveta rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 14. maja u 12 sati u slušaonici 17. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Vil Kimlika, Može li se izvoziti liberalni pluralizam, 59-99.

Tekst je dostupan u Zborniku radova za predmet Politička kultura.