Politička kultura (predavanja) - deseta rasprava na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će deseta rasprava u okviru programa predavanja na predmetu biti organizovana u utorak, 21. maja u 12 sati u slušaonici 17. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Milan Matić, Srpska politička tradicija, 113-148.

Tekst je dostupan u Zborniku radova za predmet Politička kultura.