Politička kultura: drugi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura da će drugi kolokvijum biti realizovan u utorak, 4. juna 2013. godine u slušaonici 17 Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Kolokvijum će biti organizovan prema sledećem rasporedu:
utorak, 4. jun u 12:00 - grupa Pl;
utorak, 4. jun u 12:45 - grupa Pn.

Studentkinje i studenti treba da ponesu:
1. hemijsku olovku ili pero,
2. identifikacioni dokument (indeks ili ličnu kartu).