Politička kultura (program vežbi) - konačni rezultati

Objavljujemo rezultate koje su u okviru programa vežbi ostvarili studenti i studentkinje Fakulteta političkih nauka koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (četiri časa vežbi)
1. Nemanja Stefanović 702/09: +1,5 poena (ukupno - 2,5)
2. Aleksandar Mikičić 696/09: x (ukupno - 0)
3. Mario Ribarić 692/09: +2 poena (ukupno - 4)
4. Anita Mitić 689/09: +2 poena (ukupno - 5)
5. Tamara Čimburović 686/09: +1,5 poena (ukupno - 2)
6. Ivan Savić 683/09: +3 poena (ukupno - 10,5)
7. Nikola Marković 675/09: x (ukupno - 1,5)
8. Miloš Marinčevski 669/09: +3 poena (ukupno - 6)
9. Dušan Ilić 666/09: +2 poena (ukupno - 4,5)
10. Marija Joksimović 662/09: +2 poena (ukupno - 2,5)
11. Ana Marčeta 659/09: +3 poena (ukupno - 6)
12. Nataša Krekić 658/09: +2 poena (ukupno - 2,5)
13. Goran Pavković 657/09: +3 poena (ukupno - 12)
14. Anđela Popović 655/09: +1 poen (ukupno - 4)
15. Milenko Elez 654/09: +3 poena (ukupno - 9)
16. Nemanja Tasić, 163/09: +0,5 poena (ukupno - 1)
17. Irena Pašić, 160/09: +1 poen (ukupno - 3)
18. Stefan Vukadinović 156/09: +2,5 poena (ukupno - 7,5)
19. Dragoljub Veselinov 150/09: +3 poena (ukupno - 12)
20. Irina Hirjanova 147/09: +3 poena (ukupno - 7,5)
21. Aleksandra Đorđević 143/09: +2,5 poena (ukupno - 9,5)
22. Marko Dragović 136/09: +3 poena (ukupno - 7)
23. Nikola Kovinić 135/09: +2,5 poena (ukupno - 9,5)
24. Dragana Simić 132/09: +3 poena (ukupno - 12)
25. Dragan Milošević, 131/09: +3 poena (ukupno - 12)
26. Tijana Adamović 130/09: +2 poena (ukupno - 5)
27. Nikola Tamburkovski, 127/09: +3 poena (ukupno - 9)
28. Branislav Vuković 124/09: +3 poena (ukupno - 12)
29. Vladimir Obradović 121/09: +2,5 poena (ukupno - 7,5)
30. Nikola Dragović, 697/08: +3 poena (ukupno - 12)
31. Stefan Srbljanović 694/08: +2 poena (ukupno - 6)
32. Aleksandar Marković 650/08: +2 poena (ukupno - 2,5)
33. Aleksandar Ilić 602/07: +0,5 poena (ukupno - 0,5 poena)
34. Miodrag Đurović 709/08: x (ukupno - 0)
35. Nikola Krstić 153/09: x (ukupno - 0)
36. Aleksandar Mićanović 670/09: +1,5 poena (ukupno - 1,5)
37. Aleksandra Đokić 668/09: +1,5 poena (ukupno - 1,5)
38. Milena Prgomelja 702/08: +3 poena (ukupno - 3)
39. Marija Simić 145/09: +0,5 poena (ukupno - 0,5)
40. Filip Milenković 687/09: +0,5 poena (ukupno - 0,5)

Grupa Pn (četiri časa vežbi)
1. Anica Anđelković 669/11: +2,5 poena (ukupno - 8,5)
2. Goran Kostić 1007/09: +1,5 poena (ukupno - 9)
3. Mario Crnobrnja 698/09: +2 poena (ukupno - 2,5)
4. Monika Kutri 694/09: +2,5 poena (ukupno - 6)
5. Vladimir Perić 691/09: +3 poena (ukupno - 12)
6. Stefan Zejak 690/09: +2,5 poena (ukupno - 3)
7. Dejan Radaković 681/09: +2 poena (ukupno - 3)
8. Zoran Rakas 680/09: +2 poena (ukupno - 2 poena)
9. Katarina Radosavljević 679/09: +1,5 poena (ukupno - 2,5)
10. Nikola Marković 675/09: +2,5 poena (ukupno - 6,5)
11. Nikola Drobnjak 667/09: +2 poena (ukupno - 8)
12. Milica Dželatović 664/09: +3 poena (ukupno - 11)
13. Nemanja Dorić 656/09: +2,5 poena (ukupno - 8,5)
14. Filip Višnjić 165/09: +3 poena (ukupno - 12)
15. Dragiša Čolić 164/09: +3 poena (ukupno - 11)
16. Bogdan Urošević 157/09: +3 poena (ukupno - 12)
17. Balša Delibašić 152/09: +3 poena (ukupno - 12)
18. Suzana Pejić 151/09: +3 poena (ukupno - 7,5)
19. Đurđa Adžić 142/09: +2,5 poena (ukupno - 11,5)
20. Ivana Đorđević 140/09: +2,5 poena (ukupno - 9,5)
21. Milica Matić 139/09: +3 poena (ukupno - 8,5)
22. Igor Stojanović 137/09: +3 poena (ukupno - 12)
23. Dejan Rakita 126/09: +3 poena (ukupno - 10,5)
24. Mateja Agatonović 123/09: +2,5 poena (ukupno - 9)
25. Aleksandar Filipović 122/09: x (ukupno - 0)
26. Bojan Simić 713/08: +2,5 poena (ukupno - 3)
27. Miljana Rogan 711/08: +2,5 poena (ukupno - 2,5)
28. Jasna Stamenković 695/08: +3 poena (ukupno - 10,5)
29. Tihana Čenejski 624/08: +3 poena (ukupno - 7)
30. Nataša Milovanović 623/08: +3 poena (ukupno - 7,5)
31. Jelena Milojević 612/08: +2 poena (ukupno - 4,5)
32. Stefan Đurović 629/07: +1 poen (ukupno - 1)
33. Aleksandar Milenković 122/01: +3 poena (ukupno - 9)
34. Maja Puzović 682/09: +1 poen (ukupno - 1)
35. Dragan Pilipović 661/09: +x (ukupno - 3)
36. Anica Anđelković 665/01: x (ukupno - 0)
37. Uroš Marković 125/09: +1 poen (ukupno - 1)
38. Miloš Vasić 663/09: +2 poena (ukupno - 2)
39. Mirko Bojović 627/07: +1,5 poena (ukupno - 1,5)
40. Marko Lazarević 635/07: +2,5 poena (ukupno - 2,5)
41. Aleksandar Skrba 700/09: +1 poen (ukupno - 1)
42. Tijana Kecman: +1 poen (ukupno - 1)
43. Marija Nestorović 146/09: +1,5 poena (ukupno - 1,5)
44. Jelena Drakulić 149/09: x (ukupno - 0)
45. Marija Stoicov 671/09: x (ukupno - 0)