Rezultati sa treće rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa treće rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 2,5 (7,5) poena
Emilian Beka 2,5 (9,5) poena
Mima Blašković 1,5 (7,5) poena
Lara Veličić 2 (10) poena
Snežana Vla 1 (4) poena
Rašo Vučinić 1,5 (7,5) poena
Vanja Dumeljić 2 (7) poena
Ana Đumić 3 (11) poena
Aleksandra Ilić 2 (8) poena
Tamara Janić 3 (10) poena
Katarina Janković 1,5 (9,5) poena
Jelena Kajganović 1 (9) poena
Nina Kovačević 1,5 (7,5) poena
Ivan Lorencin 4 (12) poena
Vladimir Lukić 1,5 (9,5) poena
Branka Milinčić 1,5 (9,5) poena
Tijana Pantelić 2 (9) poena
Josip Peić 3,5 (11,5) poena
Doris Savčić 1,5 (8,5) poena
Milan Tomanović 2 (10) poena
Đorđe Trikoš 4 (12) poena
Petar Čekerevac 2,5 (9,5) poena
Marko Šikuljak 3 (11) poena