Politička kultura: predispitna aktivnost - predavanja i vežbe / ocene

Objavljujemo ocene za aktivnost predavanja i vežbi koje su ostvarili studenti i studentkinje Fakulteta političkih nauka koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl (ocene - predavanja i vežbe)
1. Nemanja Stefanović 702/09: predavanja i vežbe – 7 poena, ocena – 5 (pet)
2. Aleksandar Mikičić 696/09: predavanja i vežbe – 0, ocena – 5 (pet)
3. Mario Ribarić 692/09: predavanja i vežbe – 6 poena, ocena – 5 (pet)
4. Anita Mitić 689/09: predavanja i vežbe – 11,5 poena, ocena – 5 (pet)
5. Tamara Čimburović 686/09: predavanja i vežbe – 5 poena, ocena – 5 (pet)
6. Ivan Savić 683/09: predavanja i vežbe – 21 poen, ocena – 7 (sedam)
7. Nikola Marković 675/09: predavanja i vežbe – 1,5 poena, ocena – 5 (pet)
8. Miloš Marinčevski 669/09: predavanja i vežbe – 10 poena, ocena – 5 (pet)
9. Dušan Ilić 666/09: predavanja i vežbe – 11,5 poena, ocena – 5 (pet)
10. Marija Joksimović 662/09: predavanja i vežbe – 4,5 poena, ocena – 5 (pet)
11. Ana Marčeta 659/09: predavanja i vežbe – 13 poena, ocena 5 (pet)
12. Nataša Krekić 658/09: predavanja i vežbe – 4,5 poena, ocena – 5 (pet)
13. Goran Pavković 657/09: predavanja i vežbe – 26 poena, ocena – 9 (devet)
14. Anđela Popović 655/09: predavanja i vežbe – 7 poena, ocena – 5 (pet)
15. Milenko Elez 654/09: predavanja i vežbe – 26,5 poena, ocena – 9 (devet)
16. Nemanja Tasić, 163/09: predavanja i vežbe – 1,5, ocena – 5 (pet)
17. Irena Pašić, 160/09: predavanja i vežbe – 4 poena, ocena – 5 (pet)
18. Stefan Vukadinović 156/09: predavanja i vežbe – 15,5 poena, ocena – 6 (šest)
19. Dragoljub Veselinov 150/09: predavanja i vežbe – 22,5, ocena – 8 (osam)
20. Irina Hirjanova 147/09: predavanja i vežbe – 18 poena, ocena – 7 (sedam)
21. Aleksandra Đorđević 143/09: predavanja i vežbe – 13,5 poena, ocena – 5 (pet)
22. Marko Dragović 136/09: predavanja i vežbe – 13,5 poena, ocena – (5 pet)
23. Nikola Kovinić 135/09: predavanja i vežbe – 15,5 poena, ocena – 6 (šest)
24. Dragana Simić 132/09: predavanja i vežbe – 30 poena (+1,5), ocena – 10 (deset)
25. Dragan Milošević, 131/09: predavanja i vežbe – 30 poena (+1), ocena – 10 (deset)
26. Tijana Adamović 130/09: predavanja i vežbe – 9 poena, ocena – 5 (pet)
27. Nikola Tamburkovski, 127/09: predavanja i vežbe – 28,5 poena, ocena – 10 (deset)
28. Branislav Vuković 124/09: predavanja i vežbe – 30 poena (+0,5), ocena – 10 (deset)
29. Vladimir Obradović 121/09: predavanja i vežbe – 16,5 poena, ocena – 6 (šest)
30. Nikola Dragović, 697/08: predavanja i vežbe – 29,5 poena, ocena – 10 (deset)
31. Stefan Srbljanović 694/08: predavanja i vežbe – 10,5 poena, ocena – 5 (pet)
32. Aleksandar Marković 650/08: predavanja i vežbe – 4,5 poena, ocena – 5 (pet)
33. Aleksandar Ilić 602/07: predavanja i vežbe – 9,5 poena, ocena – 5 (pet)
34. Miodrag Đurović 709/08: predavanja i vežbe – 1 poen, ocena – 5 (pet)
35. Nikola Krstić 153/09: predavanja i vežbe – 1,5 poena, ocena – 5 (pet)
36. Aleksandar Mićanović 670/09: predavanja i vežbe – 3 poena, ocena – 5 (pet)
37. Aleksandra Đokić 668/09: predavanja i vežbe – 3 poena, ocena – 5 (pet)
38. Milena Prgomelja 702/08: predavanja i vežbe – 6 poena, ocena – 5 (pet)
39. Marija Simić 145/09: predavanja i vežbe – 1 poen, ocena – 5 (pet)
40. Filip Milenković 687/09: predavanja i vežbe – 1 poen, ocena – 5 (pet)

Grupa Pn (ocene - predavanja i vežbe)
1. Anica Anđelković 669/11: predavanja i vežbe – 13 poena, ocena – 5 (pet)
2. Goran Kostić 1007/09: predavanja i vežbe – 12 poena, ocena – 5 (pet)
3. Mario Crnobrnja 698/09: predavanja i vežbe – 6 poena, ocena – 5 (pet)
4. Monika Kutri 694/09: predavanja i vežbe – 10,5 poena, ocena – 5 (pet)
5. Vladimir Perić 691/09: predavanja i vežbe – 30 poena (+3), ocena – 10 (deset)
6. Stefan Zejak 690/09: predavanja i vežbe – 5,5 poena, ocena – 5 (pet)
7. Dejan Radaković 681/09: predavanja i vežbe – 5 poena, ocena – 5 (pet)
8. Zoran Rakas 680/09: predavanja i vežbe – 9 poena, ocena – 5 (pet)
9. Katarina Radosavljević 679/09: predavanja i vežbe – 4 poena, ocena – 5 (pet)
10. Nikola Marković 675/09: predavanja i vežbe – 10,5 poena, ocena – 5 (pet)
11. Nikola Drobnjak 667/09: predavanja i vežbe – 10 poena, ocena – 5 (pet)
12. Milica Dželatović 664/09: predavanja i vežbe – 19,5 poena, ocena – 7 (sedam)
13. Nemanja Dorić 656/09: predavanja i vežbe –24 poena, ocena – 8 (osam)
14. Filip Višnjić 165/09: predavanja i vežbe – 30 poena (+1), ocena – 10 (deset)
15. Dragiša Čolić 164/09: predavanja i vežbe – 24 poena, ocena – 8 (osam)
16. Bogdan Urošević 157/09: predavanja i vežbe – 30 poena (+1,5), ocena – 10 (deset)
17. Balša Delibašić 152/09: predavanja i vežbe – 25 poena, ocena – 9 (devet)
18. Suzana Pejić 151/09: predavanja i vežbe – 14,5 poena, ocena – 6 (šest)
19. Đurđa Adžić 142/09: predavanja i vežbe – 17,5 poena, ocena – 6 (šest)
20. Ivana Đorđević 140/09: predavanja i vežbe – 14 poena, ocena – 6 (šest)
21. Milica Matić 139/09: predavanja i vežbe –16 poena, ocena – 6 (šest)
22. Igor Stojanović 137/09: predavanja i vežbe – 21 poen, ocena – 7 (sedam)
23. Dejan Rakita 126/09: predavanja i vežbe – 19 poena, ocena – 7 (sedam)
24. Mateja Agatonović 123/09: predavanja i vežbe – 19,5 poena, ocena – 7 (sedam)
25. Aleksandar Filipović 122/09: predavanja i vežbe – 0,5 poena, ocena – 5 (pet)
26. Bojan Simić 713/08: predavanja i vežbe – 7 poena, ocena – 5 (pet)
27. Miljana Rogan 711/08: predavanja i vežbe – 6,5 poena, ocena – 5 (pet)
28. Jasna Stamenković 695/08: predavanja i vežbe – 25,5 poena, ocena – 9 (devet)
29. Tihana Čenejski 624/08: predavanja i vežbe – 10,5 poena, ocena – 5 (pet)
30. Nataša Milovanović 623/08: predavanja i vežbe – 14,5 poena, ocena – 6 (šest)
31. Jelena Milojević 612/08: predavanja i vežbe – 7 poena, ocena – 5 (pet)
32. Stefan Đurović 629/07: predavanja i vežbe – 2 poena, ocena – 5 (pet)
33. Aleksandar Milenković 122/01: predavanja i vežbe – 15,5 poena, ocena – 6 (šest)
34. Maja Puzović 682/09: predavanja i vežbe – 4,5 poena, ocena – 5 (pet)
35. Dragan Pilipović 661/09: predavanja i vežbe – 4,5 poena, ocena – 5 (pet)
36. Anica Anđelković 665/01: predavanja i vežbe – 1,5 poena, ocena – 5 (pet)
37. Uroš Marković 125/09: predavanja i vežbe – 2 poena, ocena – 5 (pet)
38. Miloš Vasić 663/09: predavanja i vežbe – 4 poena, ocena – 5 pet)
39. Mirko Bojović 627/07: predavanja i vežbe – 3 poena, ocena – 5 (pet)
40. Marko Lazarević 635/07: predavanja i vežbe – 5 poena, ocena – 5 (pet)
41. Aleksandar Skrba 700/09: predavanja i vežbe – 2 poena, ocena – 5 (pet)
42. Tijana Kecman: predavanja i vežbe – 2 poena, ocena – 5 (pet)
43. Marija Nestorović 146/09: predavanja i vežbe – 3 poena, ocena – 5 (pet)
44. Jelena Drakulić 149/09: predavanja i vežbe – 0 poena, ocena – 5 (pet)
45. Marija Stoicov 671/09: predavanja i vežbe – 0 poena, ocena – 5 (pet)