Politička kultura: predispitna aktivnost - akademsko pisanje, esej / ocene

Objavljujemo ocene eseja studentkinja i studenata koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Grupa Pl
1. Nemanja Stefanović 702/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
2. Aleksandar Mikičić 696/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
3. Mario Ribarić 692/09: 12 poena, ocena – 6 (šest)
4. Anita Mitić 689/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
5. Tamara Čimburović 686/09: 12 poena, ocena – 6 (šest)
6. Ivan Savić 683/09: 20 poena, ocena – 10 (deset)
7. Nikola Marković 675/09 – x
8. Miloš Marinčevski 669/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
9. Dušan Ilić 666/09: 18 poena, ocena – 9 (devet)
10. Marija Joksimović 662/09: 0 poena, ocena – 5 (pet)
11. Ana Marčeta 659/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
12. Nataša Krekić 658/09: 0 poena, ocena – 5 (pet)
13. Goran Pavković 657/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
14. Anđela Popović 655/09: 18 poena, ocena – 9 (devet)
15. Milenko Elez 654/09: 20 poena, ocena – 10 (deset)
16. Nemanja Tasić, 163/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
17. Irena Pašić, 160/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
18. Stefan Vukadinović 156/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
19. Dragoljub Veselinov 150/09: 18 poena, ocena – 9 (devet)
20. Irina Hirjanova 147/09: 18 poena, ocena – 9 (devet)
21. Aleksandra Đorđević 143/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
22. Marko Dragović 136/09: 18 poena, ocena – 9 (devet)
23. Nikola Kovinić 135/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
24. Dragana Simić 132/09: 20 poena, ocena – 10 (deset)
25. Dragan Milošević, 131/09: 18 poena, ocena – 9 (devet)
26. Tijana Adamović 130/09 – x
27. Nikola Tamburkovski, 127/09:18 poena, ocena – 9 (devet)
28. Branislav Vuković 124/09: 20 poena, ocena – 10 (deset)
29. Vladimir Obradović 121/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
30. Nikola Dragović 697/08: 18 poena, ocena – 9 (devet)
31. Stefan Srbljanović 694/08: 0 poena, ocena – 5 (pet)
32. Aleksandar Marković 650/08: 0 poena, ocena – 5 (pet)
33. Aleksandar Ilić 602/07 – x
34. Miodrag Đurović 709/08 – x
35. Nikola Krstić 153/09: 12 poena, ocena – 6 (šest)
36. Aleksandar Mićanović 670/09 – x
37. Aleksandra Đokić 668/09 – x
38. Milena Prgomelja 702/08 – x
39. Marija Simić 145/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
40. Filip Milenković 687/08 – x

Grupa Pn
1. Anica Anđelković 669/11: 16 poena, ocena – 8 (osam)
2. Goran Kostić 1007/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
3. Mario Crnobrnja 698/09 – x
4. Monika Kutri 694/09 – x
5. Vladimir Perić 691/09: 20 poena – 10 (deset)
6. Stefan Zejak 690/09 – x
7. Dejan Radaković 681/09: 12 poena, ocena – 6 (šest)
8. Zoran Rakas 680/09 – x
9. Katarina Radosavljević 679/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
10. Nikola Marković 675/09 – x
11. Nikola Drobnjak 667/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
12. Milica Dželatović 664/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
13. Nemanja Dorić 656/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
14. Filip Višnjić 165/09: 20 poena, ocena – 10 (deset)
15. Dragiša Čolić 164/09: 20 poena, ocena – 10 (deset)
16. Bogdan Urošević 157/09: 20 poena, ocena – 10 (deset)
17. Balša Delibašić 152/09: 18 poena, ocena – 9 (devet)
18. Suzana Pejić 151/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
19. Đurđa Adžić 142/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
20. Ivana Đorđević 140/09: 12 poena, ocena – 6 (šest)
21. Milica Matić 139/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
22. Igor Stojanović 137/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
23. Dejan Rakita 126/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
24. Mateja Agatonović 123/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
25. Aleksandar Filipović 122/09 – x
26. Bojan Simić 713/08: 0 poena, ocena – 5 (pet)
27. Miljana Rogan 711/08 – x
28. Jasna Stamenković 695/08: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
29. Tihana Čenejski 624/08: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
30. Nataša Milovanović 623/08: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
31. Jelena Milojević 612/08 – x
32. Stefan Đurović 629/07 – x
33. Aleksandar Milenković 122/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
34. Maja Puzović 682/09: 0 poena, ocena – 5 (pet)
35. Dragan Pilipović 661/09 – x
36. Anica Anđelković 665/01 – x
37. Uroš Marković 125/09: 18 poena, ocena – 9 (devet)
38. Miloš Vasić 663/09: 0 poena, ocena – 5 (pet)
39. Mirko Bojović 627/07 – x
40. Marko Lazarević 635/07: 12 poena, ocena – 6 (šest)
41. Aleksandar Škrba 700/09: 0 poena – 5 (pet)
42. Tijana Kecman 161/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
43. Marija Nestorović 146/09: 14 poena, ocena – 7 (sedam)
44. Jelena Drakulić 149/09: 16 poena, ocena – 8 (osam)
45. Marija Stoicov 671/09: 12 poena, ocena – 6 (šest)