Politička kultura - popravni termin - rezultati

Objavljujemo poene i ocene koje su u okviru popravnog termina ostvarili studenti i studentkinje FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013. Drugi popravni termin biće zakazan u u periodu između 14. i 18. avgusta 2013. godine.

Esej:
Stefan Srbljanović, 694/08 - 6 šest (dvanaest poena)
Dragan Pilipović, 661/09 - 6 šest (dvanaest poena)
Tijana Adamović, 130/09 - 6 šest (dvanaest poena)
Marija Joksimović, 662/09 - 6 šet (dvanaest poena)
Maja Puzović, 682/09 - 5 pet

Esejski zadatak:
Stefan Srbljanović, 694/08 - 6 šest (četrnaest poena)
Maja Puzović, 682/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Dragan Pilipović, 661/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Miloš Marinčevski, 669/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Anica Anđelković, 669/11 - 6 šest (četrnaest poena)
Mario Ribarić, 692/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Goran Kostić, 1007/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Nikola Drobnjak, 667/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Tihana Čenejski, 624/08 - 6 šest (četrnaest poena)
Tamara Čimburović, 686/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Katarina Radosavljević, 679/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Anita Mitić, 689/09 - 6 šest (četrnaest poena)
Marko Lazarević, 635/07 - 6 šest (četrnaest poena)

Testovi:
(minimalni broj poena za prelaznu ocenu - 14)
Dragan Pilipović, 661/09 - 6 poena (prvi test)
Maja Puzović, 682/09 - 14 poena
Nikola Drobnjak, 667/09 - 14 poena
Tihana Čenejski, 624/08 - 14 poena
Tijana Adamović, 130/09 - 14 poena
Marko Lazarević, 635/07 - 10 poena
Tamara Čimburović, 686/09 - 14 poena
marija Joksimović, 662/09 - 14 poena
Anita Mitić, 689/09 - 14 poena
Ana Marčeta, 659/09 - 14 poena
Jelena Drakulić, 149/09 - 14 poena
Jasna Stamenković, 695/08 - 12 poena
Aleksandar Mikičić, 696/09 - 14 poena
Nemanja Stefanović, 702/09 - 14 poena
Anđela Popović, 655/09 - 14 poena
Nemanja Tasić, 163/09 - 12 poena
Tijana Kecman, 161/09 - 14 poena
Irena Pašić, 160/09 - 14 poena
Marija Nestorović, 146/09 - 14 poena
Uroš Marković, 125/09 - 14 poena
Nataša Krekić, 658/09 - 14 poena