Politička kultura - drugi popravni termin - rezultati

Objavljujemo poene i ocene koje su u okviru drugog popravnog termina ostvarili studenti i studentkinje FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2012/2013:

Esej:
Maja Puzović 682/09 – 6 (12 poena)
Milica Đurđević 162/09 – 6 (12 poena)
Mirko Bojović 627/07 – 6 (12 poena)
Nataša Krekić 658/09 – 6 (12 poena)
Nemanja Tasić 163/09 – 6 (12 poena)

Predavanja i vežbe:
Milica Đurđević 162/09 – 14 poena
Mirko Bojović 627/07 – 14 poena
Nemanja Tasić 163/09 – 14 poena
Dejan Radaković 681/09 – 14 poena
Crnobrnja Mario 98/09 – 14 poena
Nataša Krekić 658/09 – 14 poena

Kolokvijum:
Milica Đurđević 162/09 – 14 poena
Mirko Bojović 627/07 – 14 poena
Jasna Stamenković 695/08 – 14 poena
Marko Lazarević 635/07 – 14 poena