Pisanje seminarskih radova

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je rok za predlaganje tema seminarskih radova utorak, 7. decembar 2010. godine u 19 sati. Seminarske radove je potrebno predati elektronskim putem, do 9. januara 2011. godine, za šta će biti namenjen poseban formular na Internet stranici predmeta. Detaljnije informacije o elektronskoj predaji seminarskih radova biće istaknute na Internet stranici do 28. decembra 2010. godine.