Rezultati sa četvrte rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa četvrte rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 9 (16,5) poena
Emilian Beka 9 (18,5) poena
Mima Blašković 6 (13,5) poena
Lara Veličić 9 (19) poena
Snežana Vla 6 (10) poena
Rašo Vučinić 6 (13,5) poena
Vanja Dumeljić 9 (16) poena
Ana Đumić 9 (20) poena
Aleksandra Ilić 9 (17) poena
Tamara Janić 9 (19) poena
Katarina Janković 9 (18,5) poena
Jelena Kajganović 9 (18) poena
Nina Kovačević 9 (16,5) poena
Ivan Lorencin 9 (21) poena
Vladimir Lukić 9 (18,5) poena
Branka Milinčić 4 (13,5) poena
Tijana Pantelić 9 (18) poena
Josip Peić 9 (20,5) poena
Doris Savčić 6 (14,5) poena
Milan Tomanović 9 (19) poena
Đorđe Trikoš 9 (21) poena
Petar Čekerevac 9 (18,5) poena
Marko Šikuljak 4 (15) poena