Nadoknada propuštenih časova - rezultati

Objavljujemo rezultate studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014 nakon nadoknade propuštenih časova:

Aleksandar Milošević – 4 (11) poena (+3,75)
Aleksandar Milurović – 4 (24,5) poena
Ana Vidaković – 4 (12) poena (+2,25)
Balša Delibašić – 4 (27) poena
Bojan Bošnjak – 4 (10) poena (+3)
Branimir Staletović – 4 (23,5) poena
Vedrana Đurčok – 4 (26) poena
Vladimir Perić – 4 (26,5) poena
Vojislav Vuksanović – 4 (21,5) poena (+2,25)
Dragana Ćupurdija – 4 (13,5) poena (+1,5)
Dragiša Čolić – 4 (26,5) poena
Drenko Šćekić – 4 (24,5) poena
Dušan Marković – 4 (20) poena (+2,25)
Đorđe Vujković – 4 (24,5) poena
Đorđe Tekić – 4 (24,5) poena
Ivana Obradović – 4 (22,5) poena
Ivana Stefanović – 4 (25) poena
Janja Harambaša – 4 (21) poena (+2,25)
Jelena Ivić – 4 (19) poena
Jelena Milovanović – ... (22) poena
Jovana Simona Bošnjak – 4 (20,5) poena (+3)
Katarina Čežek – 4 (26) poena
Luka Šterić – 4 (23,5) poena (+2,25)
Maja Kostić – 4 (20,5) poena
Marina Ercegović – 4 (25,5) poena
Milena Đokić – 4 (21,5) poena
Milenko Bukvić – ... (3) poena
Milica Kostić – 4 (22) poena (+3,5)
Milica Popović – ... (11) poena
Nataša Paunić – 4 (26,5) poena
Nikola Žugić – 4 (25) poena
Sanja Stanković – 4 (25,5) poena
Slobodanka Mijatović – 4 (20,5) poena (+1,5)
Srđan Vorkapić – 4 (17) poena (+2,25)
Srđan Jovanović – ... (3,5) poena
Stanislava Kalić – ... (7) poena (+5,25)