Literatura za sedmi čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za sedmi čas potrebno da pročitaju šesto poglavlje knjige Džona Rolsa "Teorija pravde". Odlomak iz knjige Džona Rolsa dostupan je u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.
Sedmi čas će biti realizovan u utorak, 21. decembra od 19:30 do 21:00h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.