Drugi kolokvijum - rezultati

Objavljujemo rezultate sa drugog kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2013/2014:

Aleksandar Milošević – 7 (+8) poena
Aleksandar Milurović – 12 (+8) poena
Ana Vidaković – 11 (+9) poena
Balša Delibašić – 11 (+8) poena
Bojan Bošnjak – 8 (+4) poena
Branimir Staletović – 9 (+8) poena
Vedrana Đurčok – 12 (+12) poena
Vladimir Perić – 12 (+8) poena
Vojislav Vuksanović – 10 (+8) poena
Dragana Ćupurdija – 7 (+6) poena
Dragiša Čolić – 11 (+11) poena
Drenko Šćekić – 11 (+7) poena
Dušan Marković – 8 (+8) poena
Đorđe Vujković – 12 (+8) poena
Đorđe Tekić – 10 (+7) poena
Ivana Obradović – 7 (+4) poena
Ivana Stefanović – 12 (+10) poena
Janja Harambaša – 8 (+8) poena
Jelena Ivić – 11 (+8) poena
Jelena Milovanović – 10 (+7) poena
Jovana Simona Bošnjak – 10 (+5) poena
Katarina Čežek – 11 (+11) poena
Luka Šterić – 12 (+10) poena
Maja Kostić – 5 (+3) poena
Marina Ercegović – 10 (+10) poena
Milena Đokić – 9 (+8) poena
Milenko Bukvić – ... poena
Milica Kostić – 10 (+11) poena
Milica Popović – … (+9) poena
Nataša Paunić – 12 (+10) poena
Nikola Žugić – 10 (+8) poena
Sanja Stanković – 10 (+9) poena
Slobodanka Mijatović – 10 (+6) poena
Srđan Vorkapić – 11 (+11) poena
Srđan Jovanović – ... poena
Stanislava Kalić – … (+5) poena