Politička kultura: obaveštenje o rezultatima sa prve rasprave u okviru programa predavanja i vežbi na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente da će rezultati sa prve i druge rasprave u okviru programa predavanja i vežbi za studentkinje i studente FPN koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014 biti postavljeni u sredu u 23:59.