Politička kultura: rezultati sa prve i druge rasprave u okviru programa predavanja i vežbi na predmetu

Objavljujemo rezultate sa prve i druge rasprave za studentkinje i studente koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014:

Ime i prezime - Indeks - Prezentacije - Diskusija
Nikola Milinković - 90/10 - (25.3.) - 1
Veljko Jovanović - 604/10 - (25.3.) - 1
Ivan Kutlarović - 629/10 - (25.3.) - 1
Danilo Babović - 644/00 - (20.5.) - 2
Nikola Džambasević - 617/10 - 13 - 2
Stefan Ječmenica - 655/10 - 12 -
Petar Šuluburić - 610/10 -
Nemanja Ćirković - 98/10 -
Nikola Ivanović - 623/10 - 11 -
Vuk Jovanović - 120/10 - 8 - 1
Ognjen Milosavljević - 603/10 - (1.4./I) -
Vladimir Stankić - 678/09 -
Teodora Zahirović - 645/10 - (29.4./mreže) -
Ivana Vuleta - 646/10 - (29.4./mreže) - 1
Milan Đuričić - 665/09 - (22.4.) -
Zorana Jakovljević - 668/10 - (29.4./mas) - 1
Bojana Bobić - 101/10 - (22.4.) -
Dragana Jovčić - 104/10 - (22.4.) -
Tea Ivas - 118/10 - 12 -
Marina Bulatović - 88/10 - 14 - 2
Jovana Ristić - 121/10 - 11 - 1
Vaso Mašović - 616/10 - (1.4./II) -
Milan Simonović - 614/10 - (1.4./II) - 2
Dragana Arsić - 96/10 -
Jasna Isailović - 611/10 - 12 - 2
Tamara Tomović - 613/10 - 11 -
Milica Antić - 609/10 - 10 - 2
Pavle Ožegović - 673/09 -
Aleksandar Kovačević - 114/10 - (22.4.) - 1
Nikola Sinković - 92/10 - (1.4./II) -
Jelena Petković - 116/10 - (29.4./mas) - 1
Danica Arnautović - 93/10 - (29.4./mas) -
Milena Dinić - 109/10 - (29.4./mas) - 2
Marija Tubić - 102/10 - (29.4./mas) -
Bojana Marinković - 105/10 - (22.4.) -
Senka Anđelković - 106/10 - 13 - 2
Srđan Kraljević - 661/10 - (1.4./I) -
Miloš Nikolin - 99/10 - (1.4./I) - 2
Danilo Stošić - 107/10 - (20.5.) - 2
Aleksandar Janićijević - 628/10 - (6.5.) - 1
Miloš Ivanišević - 626/10 - (6.5.) -
Milica Simić - 638/10 -
Teodora Lečkovska - 622/10 - (1.4./II) -
Milena Filipović - 653/10 - (6.5.) -
Jovana Petrović - 658/10 - (6.5.) -
Đorđe Lazarević - 606/10 - (6.5.) -
Marko Pavlović - 637/10 - (6.5.) - 2
Nino Sotirovski - 666/10 - (20.5.) -
Jovan Kontić - 624/10 - (20.5.) -
Miloš Đokić - 112/10 - (13.5.) - 1
Marko Jovanović - 87/10 - (13.5.) - 2
Miodrag Stojković - 627/10 - (20.5.) -
Vuk Todorić - 634/10 - (13.5.) - 1
Uroš Miričić - 663/10 - (1.4./I) -
Miloš Lučić - 641/10 - 1
Dušan Miljojković - 607/10 - (27.5.) - 2
Aleksa Elez - 615/10 - (27.5.) -
Đorđe Govedarica - 95/10 - (27.5.) - 2
Dušan Lekić - 97/10 - (27.5.) - 2
Nikola Popov - 103/10 - (27.5.) -
Vladan Vujić - 100/10 - (13.5.) - 2
Galja Radojković - 89/10 - (29.4./mreže) - 2
Milutin Božilov - 631/10 - (20.5.) - 1
Ivana Milošević - 635/10 - (29.4./mreže) -
Zorana Skerlić - 619/10 - (29.4./mreže) -
Dragan Božović - 662/10 - (13.5.) -
Stefan Šparavalo - 91/10 - (1.4./II) -
Milica Radović - 113/10 - (29.4./mreže) -
Marko Korg - (25.3.) -
Dejan Aksentijević - (1.4./I) -
Aleksandar Milošević - (1.4./I) -
Dragana Aksentić - (1.4./II) -
Vladimir Popović - 660/10 - (25. 3.) - 1