Politička kultura - prvi kolokvijum

Obaveštavamo studentkinje i studente, koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014, da će prvi kolokvijum biti organizovan u utorak, 15. aprila 2014. godine u 12 sati u slušaonici 17 na Fakultetu političkih nauka.