Politička kultura: teme za eseje

Objavljujemo teme za eseje iz predmeta: "Politička kultura":

1. Uloga elita u formiranju političke kulture,
2. Da li politička socijalizacija predodređuje političku kulturu pojedinca?
3. Može li se autoritarna ličnost „demokratizovati“?
4. Političke institucije kao generatori političke kulture,
5. Činioci demokratske političke kulture,
6. Globalizacija i politička kultura,
7. Mediji kao generatori političke kulture,
8. Socijalni kapital kao baza demokratske političke kulture.

Tehničke karakteristike eseja:

- esej ne treba da prelazi 7 strana (plus-minus 10%), odnosno 2500 reči,
- font - Times New Roman, 12,
- razmak: 1.5,
- esej se predaje u elektronskoj formi na mejl: bojan.vranic@fpn.bg.ac.rs,
- ROK ZA PREDAJU: 8. јун 2014. godine.