Politička kultura - popravni termin za kolokvijum, vežbe i esej

Obaveštavamo studentkinje i studente, koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politička kultura u akademskoj godini 2013/2014, da će popravni termin biti organizovan u četvrtak, 5. juna 2014. godine u 16:30 sati u slušaonici 17 na Fakultetu političkih nauka.