Kolokvijum - rezultati

Objavljujemo rezultate kolokvijuma za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 9 (18 poena)
Emilian Beka 9 (17 poena)
Mima Blašković 8 (16 poena)
Lara Veličić 9 (17 poena)
Snežana Vla 6 (10 poena)
Rašo Vučinić 7 (11 poena)
Vanja Dumeljić 8 (16 poena)
Ana Đumić 10 (20 poena)
Aleksandra Ilić 7 (13 poena)
Tamara Janić 8 (15 poena)
Katarina Janković 9 (18 poena)
Jelena Kajganović 8 (16 poena)
Nina Kovačević 8 (16 poena)
Ivan Lorencin 9 (17 poena)
Vladimir Lukić 9 (17 poena)
Branka Milinčić 10 (19 poena)
Tijana Pantelić 9 (18 poena)
Josip Peić 9 (15+3 poena)
Doris Savčić 7 (13 poena)
Milan Tomanović 6 (10 poena)
Đorđe Trikoš 10 (17+3 poena)
Petar Čekerevac 8 (16 poena)
Marko Šikuljak 8 (14 poena)
Slađana Samardžija 7 (13 poena)