Politička kultura - obaveštenje o rezultatima popravnog eseja

Objavljujemo rezultate popravnog eseja:

1. Dušan Miljojković – 18
2. Ivana Vuleta – 22
3. Marko Horg – 18
4. Miodrag Stojković – 15
5. Nikola Popov – 19
6. Nikola Sinković – 23
7. Bojana Marinković – 19
8. Đorđe Lazarević – 14
9. Dejan Aksentijević – 13
10. Danica Arnautović – 25
11. Petar Šuluburić – 20
12. Aleksandar Milović – 15
13. Milica Simić – 15
14. Nemanja Ćirković – 14
15. Jasna Isailović – 21
16. Vuk Jovanović – 23
17. Miloš Lučić – 13