Politička kultura - obaveštenje o dodatnom terminu za popravni kolokvijum i pisanje eseja

Obaveštavamo studentkinje i studente da će popravni kolokvijum i pisanje eseja biti organizovano u utorak, 2. septembra u 10 sati u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.