Tema prve rasprave na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će prva rasprava u okviru programa biti realizovana u četvrtak, 6. novembra od 17:00 do 18:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Na ovom susretu raspravljaćemo o pravu na otpor u grčkim polisima. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Sofokle, Antigona, Narodna knjiga, Beograd, 1996;
2. Prometej, u: Aleksandrina Cermanović, Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, Savremena administracija, Beograd, 1996.