Tema treće rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će treća rasprava na predmetu biti realizovan u četvrtak, 20. novembra od 17:00 do 18:30h u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Aleksandar Molnar, "Pravo na otpor tiraniji u srednjem veku" u: Molnar, Aleksandar, Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92, 2001. Odlomak iz knjige Aleksandra Molnara dostupan je u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.

2. Stephen Junius Brutus, "Vindiciae Contra Tyrannos". Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.