Literatura za osmi čas i pregled rezultata sa časova vežbi

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je za osmi čas potrebno da pročitaju esej Henrija Dejvida Toroa "O dužnosti građanina da bude neposlušan". Toroov esej o građanskoj neposlušnosti dostupan je u:
1. Henry David Thoreau, O dužnosti građanina da bude neposlušan, Global Book, Novi Sad, 1997; ili
2. Henry David Thoreau, Walden and Other Writings, Barnes and Noble Classics, New York, 1993.

Osmi čas će biti realizovan u utorak, 11. januara od 19:00 do 20:30h u slušaonici 13 na Fakultetu političkih nauka.

Objavljujemo i pregled rezultata sa časova vežbi u koji nisu uračunati poeni sa rasprave o građanskoj neposlušnosti kod Rolsa:

Anka Bažalac 9+2 (18,5) poena
Emilian Beka 9+2 (20,5) poena
Mima Blašković 6+2 (15,5) poena
Lara Veličić 9+2 (21) poena
Snežana Vla 6+2 (12) poena
Rašo Vučinić 6+2 (15,5) poena
Vanja Dumeljić 9+2 (18) poena
Ana Đumić 9+2 (22) poena
Aleksandra Ilić 9+2 (19) poena
Tamara Janić 9 (19) poena
Katarina Janković 9+2 (20,5) poena
Jelena Kajganović 9 (18) poena
Nina Kovačević 9+2 (18,5) poena
Ivan Lorencin 9+2 (23) poena
Vladimir Lukić 9+2 (20,5) poena
Branka Milinčić 4+2 (15,5) poena
Tijana Pantelić 9+2 (20) poena
Josip Peić 9+2 (22,5) poena
Doris Savčić 6 (14,5) poena
Milan Tomanović 9+2 (21) poena
Đorđe Trikoš 9+2 (23) poena
Petar Čekerevac 9+2 (20,5) poena
Marko Šikuljak 4+2 (17) poena