Tema šeste rasprave na predmetu

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da će šesta rasprava na predmetu biti realizovana u četvrtak, 18. decembra od 17 do 18:30 sati u slušaonici 15 na Fakultetu političkih nauka.

Za šestu raspravu potrebno je da se pročita šesta glava Rolsove knjige: „Teorija pravde“. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na engleskom jeziku na internet stranici predmeta: John Rawls, A Theory of Justice, chap. VI, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.