Elektronska predaja seminarskih radova

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti da je potrebno da predaju seminarske radove isključivo elektronskim putem, najkasnije do 16. januara u ponoć. Seminarski radovi se mogu predati putem sledećeg linka: http://akademija.fpn.bg.ac.rs/mod/assignment/view.php?id=12. Korisničko ime je ime studentkinje ili studenta, a lozinka je prezime. Pri unosu korisničkog imena i lozinke treba koristiti isključivo englesku abecedu. Na primer, korisničko ime studenta Đorđa Đorđevića bilo bi djordje, a lozinka djordjevic.