Finalni rezultati u okviru rasprava na predmetu

Objavljujemo finalne rezultate u okviru rasprava za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Gajić – 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 poena (3 poena)
Aleksandar Ilić – 4 + 3 + 3,5 + 4 + 3 + 3,5 + 3 + 4 poena (28 poena)
Anđelka Đorđević – 3 + 1,5 + 3 + 3 + 3,5 + 0 + 3 + 0 poena (17 poena)
Bogdan Urošević – 4 + 4 + 4 + 3,5 + 4 + 4 + 4 + 4 poena (31,5 poena)
Vedrana Janković – 4 + 3 +4 + 3,5 + 3,5 + 2,5 + 3,5 + 4 poena (28 poena)
Galja Radojković – 4 + 2,5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 poena (30,5 poena)
Darko Cvetković – 3,5 + 2 + 3,5 + 4 + 3 + 4 + 0 + 0 poena (20 poena)
Dragan Brankov – 3 + 3,5 + 3 + 3,5 + 3 + 2 + 3,5 + 4 poena (25,5 poena)
Dragana Jovčić – 3,5 + 3,5 + 3,5 + 2,5 + 3,5 + 4 + 4 + 4 poena (28,5 poena)
Dražen Petrić – 2,5 + 3 + 3,5 + 3,5 + 2,5 + 2,5 + 4 + 4 poena (25,5 poena)
Ivan Kutlarović – 3,5 + 3 + 4 + 3,5 + 3,5 + 3,5 +4 + 4 poena (29 poena)
Ivana Vuleta – 4 + 3,5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 3,5 + 4 poena (30 poena)
Irina Jugović – 3,5 + 4 + 4 + 2,5 + 4 + 4 + 3,5 + 4 poena (29,5 poena)
Jelena Vasić – 4 + 0 + 0 + 3,5 + 3,5 + 4 + 3,5 + 4 poena (22,5 poena)
Jovana Vučić – 4 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 poena (4 poena)
Marko Lazarević – 2,5 + 3 + 3,5 + 3,5 + 3 + 3 + 3,5 + 4 poena (26 poena)
Marko Mažibrada – 0 + 2,5 + 2 + 3,5 + 3 + 0 + 2,5 + 4 poena (17,5 poena)
Marko Stepanović – 4 + 0 + 4 + 3,5 + 2,5 + 0 + 3 + 4 poena (21 poen)
Miladin Raković – 2 + 2,5 + 3,5 + 3 + 3,5 + 2,5 + 0 + 4 poena (21 poen)
Milenko Elez – 3,5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 poena (31,5 poena)
Sanja Veljković – 2,5 + 4 + 4 + 3,5 + 2,5 + 2,5 +3,5 + 4 poena (26,5 poena)
Srđan Pavlović – 3,5 + 3,5 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 poena (30 poena)
Tijana Cvetićanin – 4 + 3 + 3,5 + 2,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5 + 0 poena (23,5 poena)