Ocene seminarskih radova

Objavljujemo rezultate seminarskih radova studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2014/2015:

Aleksandar Ilić, Kritički prikaz Molnarove analize Sokratove neposlušnosti, ocena 9 (devet)
Anđelka Đorđević, Analiza karaktera protesta advokata 2014. godine u svetlu koncepcije građanske neposlušnosti, ocena 6 (šest)
Bogdan Urošević, Elementi savremenih teorija građanske neposlušnosti u Sokratovom otporu vlastima, ocena 10 (deset)
Vedrana Janković, Branitelj hrišćana – Justin Filozof, ocena 8 (osam)
Galja Radojković, Građanska neposlušnost kao sredstvo civilnog društva u demokratskoj pravnoj državi, ocena 10 (deset)
Darko Cvetković, Politika otpora na postsovjetskom prostoru, ocena 7 (sedam)
Dragan Brankov, Analiza otpora tiraniji u delima grčkih tragičara, ocena 8 (osam)
Dragana Jovčić, Poređenje osnovnih ideja Džina Šarpa i Gandija, ocena 10 (deset)
Ivan Kutlarović, Elementi savremene teorije građanske neposlušnosti u srednjevekovnom koncilijarnom pokretu, ocena 8 (osam)
Ivana Vuleta, Da li je Martin Luter King bio građanski neposlušan po Džonu Rolsu, ocena 10 (deset)
Irina Jugović, Mesto građanske neposlušnosti u Rolsovoj Teoriji pravde, ocena 10 (deset)
Marko Lazarević, Građanska neposlušnost i nenasilni otpor Mahatme Gandija, ocena 9 (devet)
Marko Mažibrada, Protest irskih zatvorenika u britanskom zatvoru Mejz u periodu od 1976. do 1981. godine, ocena 7 (sedam)
Marko Stepanović, Građanska neposlušnost kao sredstvo zaštite individualne savesti u delima Henrija Dejvida Toroa, ocena 8 (osam)
Miladin Raković, Marš soli, ocena 7 (sedam)
Milenko Elez, Elementi građanske neposlušnosti u procesu ustupanja mesta u studentskim domovima, ocena 10 (deset)
Sanja Veljković, Deklaracija o pravima žene i građanke kao akt građanske neposlušnosti, ocena 8 (osam)
Tijana Cvetićanin, Otpor tiraniji u antičkoj Grčkoj, ocena 8 (osam)