Sadržaj predmeta

1. Opis predmeta:
U okviru predmeta se proučava geneza koncepta građanske neposlušnosti kao važnog elementa definisanja svake moderne, demokratske države. Obrađuju se antički uzori, razvoj koncepta preko opusa srednjovekovnih konstitucionalista, sve do modernog poimanja i tumačenja građanske neposlušnosti.

2. Cilj predmeta:
Opšti cilj predmeta je da opremi studente znanjem, kompetencijama, veštinama i analitičkim oruđima potrebnim za samostalno kritičko istraživanje i promišljanje koncepta građanske neposlušnosti kao elementa principa građanstva Studenti koji učestvuju na kursu Politike otpora i teorija građanske neposlušnosti trebalo bi steknu veštinu argumentovanog razmatranja osnovnih problema ovog polja političke teorije i mogućnost da primene tako stečena znanja i sposobnosti na analizu političkih institucija, poredaka, ideja, vrednosti i problema.

3. Ishodi učenja:
Na kraju se očekuje da studenti:
- (po)znaju, razumeju i mogu da koriste političke koncepte građanina, građanstva i građanske neposlušnosti u analizi savremenih političkih problema i poredaka;
- (prepo)znaju ideje važnih političkih mislilaca;
- mogu da identifikuju i procenjuju značaj glavnih elemenata i problema koncepta građanske neposlušnosti;
- unaprede svoje sposobnosti i veštine čitanja i razumevanja tekstova, kao i usmenog izražavanja i argumentacije.