Rezultati sa osme rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa osme rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 4 (22,5) poena
Emilian Beka 3,5 (24) poena
Mima Blašković 4 (19,5) poena
Lara Veličić 4 (25) poena
Snežana Vla 0 (12) poena
Rašo Vučinić 3 (18,5) poena
Vanja Dumeljić 3 (21) poena
Ana Đumić 3,5 (25,5) poena
Aleksandra Ilić 4 (23) poena
Tamara Janić 3 (22) poena
Katarina Janković 3,5 (24) poena
Jelena Kajganović 4,5 (22,5) poena
Nina Kovačević 3 (21,5) poena
Ivan Lorencin 4,5 (27,5) poena
Vladimir Lukić 4 (24,5) poena
Branka Milinčić 4,5 (20) poena
Tijana Pantelić 4 (24) poena
Josip Peić 4,5 (27) poena
Doris Savčić 4 (18,5) poena
Milan Tomanović 3 (24) poena
Đorđe Trikoš 5 (28) poena
Petar Čekerevac 4 (24,5) poena
Marko Šikuljak 4,5 (21,5) poena