Rezultati sa devete rasprave na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa devete rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 4 (26,5) poena; ocena (9)
Emilian Beka 4 (28) poena; ocena (9)
Mima Blašković 4 (23,5) poena; ocena (8)
Lara Veličić 4 (29) poena; ocena (10)
Snežana Vla 4 (16) poena; ocena (6)
Rašo Vučinić 0 (18,5) poena; ocena (7)
Vanja Dumeljić 4 (25) poena; ocena (9)
Ana Đumić 4 (29,5) poena; ocena (10)
Aleksandra Ilić 4 (27) poena; ocena (9)
Tamara Janić 4 (26) poena; ocena (9)
Katarina Janković 4 (28) poena; ocena (9)
Jelena Kajganović 4 (26,5) poena; ocena (9)
Nina Kovačević 4 (26,5) poena; ocena (9)
Ivan Lorencin 0 (27,5) poena; ocena (9)
Vladimir Lukić 4 (28,5) poena; ocena (10)
Branka Milinčić 4 (24) poena; ocena (8)
Tijana Pantelić 4 (28) poena; ocena (9)
Josip Peić 4 (31) poena; ocena (10)
Doris Savčić 4 (22,5) poena; ocena (8)
Milan Tomanović 4 (28) poena; ocena (9)
Đorđe Trikoš 4 (32) poena; ocena (10)
Petar Čekerevac 4 (28,5) poena; ocena (10)
Marko Šikuljak 4 (25,5) poena; ocena (9)