Teme rasprave za deseti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011 da će rasprava o sadržini seminarskih radova biti organizovana u utorak, 25. januara prema sledećem rasporedu:

1. 19:00h - Josip Pejić, Sokrat: život kao neposlušnost
2. 19:20h - Aleksandra Ilić, Građanska neposlušnost kao element borbe za građanska prava u SAD
3. 19:40h - Đorđe Trikoš, Wikileaks kompleks - elementi građanske neposlušnosti
4. 20:00h - Branka Milinčić, Šarpova ideja nenasilja
5. 20:20h - Ivan Lorencin, Građanska neposlušnost kod Toroa
6. 20:40h - Vanja Dumeljić, Da li je nenasilje neizostavna karakteristika građanske neposlušnosti?