Ukupni rezultati u okviru vežbi na predmetu u akademskoj godini 2010-2011

Objavljujemo rezultate sa devete rasprave za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac (26,5) poena; ocena (9)
Emilian Beka (28) poena; ocena (9)
Mima Blašković (23,5) poena; ocena (8)
Lara Veličić (29) poena; ocena (10)
Snežana Vla (16) poena; ocena (6)
Rašo Vučinić (18,5) poena; ocena (7)
Vanja Dumeljić 4 (29) poena; ocena (10)
Ana Đumić (29,5) poena; ocena (10)
Aleksandra Ilić 4 (31) poena; ocena (10)
Tamara Janić (26) poena; ocena (9)
Katarina Janković (28) poena; ocena (9)
Jelena Kajganović (26,5) poena; ocena (9)
Nina Kovačević (26,5) poena; ocena (9)
Ivan Lorencin 4 (31,5) poena; ocena (10)
Vladimir Lukić (28,5) poena; ocena (10)
Branka Milinčić 4 (28) poena; ocena (9)
Tijana Pantelić (28) poena; ocena (9)
Josip Peić 1 (32) poena; ocena (10)
Doris Savčić (22,5) poena; ocena (8)
Milan Tomanović (28) poena; ocena (9)
Đorđe Trikoš (32) poena; ocena (10)
Petar Čekerevac (28,5) poena; ocena (10)
Marko Šikuljak (25,5) poena; ocena (9)