Ocene seminarskih radova

Objavljujemo rezultate seminarskih radova za studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011:

Anka Bažalac 9 (devet)
Emilian Beka 9 (devet)
Mima Blašković 8 (osam)
Lara Veličić 10 (deset)
Snežana Vla 8 (osam)
Rašo Vučinić 6 (šest)
Vanja Dumeljić 9 (devet)
Ana Đumić 10 (deset)
Aleksandra Ilić 9 (devet)
Tamara Janić 8 (osam)
Katarina Janković 9 (devet)
Jelena Kajganović 9 (devet)
Nina Kovačević 8 (osam)
Ivan Lorencin 10 (deset)
Vladimir Lukić 9 (devet)
Branka Milinčić 10 (deset)
Tijana Pantelić -
Josip Peić 10 (deset)
Doris Savčić 9 (devet)
Milan Tomanović 9 (devet)
Đorđe Trikoš 10 (deset)
Petar Čekerevac 9 (devet)
Marko Šikuljak 9 (devet)
Slađana Samardžija -