Rezultati predispitnih aktivnosti

Objavljujemo rezultate predispitnih aktivnosti koje su ostvarili studenti i studentkinje master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i teorija građanske neposlušnosti u akademskoj godini 2010/2011 begin_of_the_skype_highlighting              2010/2011      end_of_the_skype_highlighting:

Anka Bažalac
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Emilian Beka
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Mima Blašković
seminarski rad – 8 (osam); vežbe – 8 (osam); kolokvijum – 8 (osam);

Lara Veličić
seminarski rad – 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Snežana Vla
seminarski rad – 8 (osam); vežbe – 6 (šest); kolokvijum – 6 (šest);

Rašo Vučinić
seminarski rad – 6 (šest); vežbe – 7 (sedam); kolokvijum – 7 (sedam);

Vanja Dumeljić
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 8 (osam);

Ana Đumić
seminarski rad – 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 10 (deset);

Aleksandra Ilić
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 7 (sedam);

Tamara Janić
seminarski rad – 8 (osam); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 8 (osam);

Katarina Janković
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Jelena Kajganović
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 8 (osam);

Nina Kovačević
seminarski rad – 8 (osam); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 8 (osam);

Ivan Lorencin
seminarski rad – 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Vladimir Lukić
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Branka Milinčić
seminarski rad – 10 (deset); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 10 (deset);

Tijana Pantelić
seminarski rad – (nije predat); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Josip Peić
seminarski rad – 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Doris Savčić
seminarski rad –9 (devet); vežbe – 8 (osam); kolokvijum – 7 (sedam);

Milan Tomanović
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 6 (šest);

Đorđe Trikoš
seminarski rad – 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 10 (deset);

Petar Čekerevac
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 8 (osam);

Marko Šikuljak
seminarski rad – 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 8 (osam);

Slađana Samardžija
seminarski rad – (nije predat); vežbe – (ne postoji skor); kolokvijum – 7 (sedam).