Tema rasprave za drugi čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će drugi čas biti realizovan u utorak, 1. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na drugom času ćemo raspravljati o pravu na otpor u grčkim polisima. Sledi literatura preporučena za čitanje:
1. Sofokle, Antigona, Narodna knjiga, Beograd, 1996;
2. Prometej, u: Aleksandrina Cermanović, Dragoslav Srejović, Leksikon religija i mitova drevne Evrope, Savremena administracija, Beograd, 1996;
3. "Otpor tiraniji u antičkoj Grčkoj" u: Molnar, Aleksandar, Rasprava o demokratskoj ustavnoj državi, Beograd: Samizdat B92, 2001. Odlomak iz knjige Aleksandra Molnara dostupan je u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.