Tema rasprave za treći čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će treći čas biti realizovan u utorak, 8. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na trećem času ćemo raspravljati o pravu na otpor tiraniji u srednjem veku. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Stephanus Junius Brutus, "Vindiciae Contra Tyrannos". Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.