Tema rasprave za peti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će peti čas biti realizovan u utorak, 22. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na petom času ćemo raspravljati o konceptu građanske neposlušnosti u savremenoj političkoj teoriji. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Vladimir Pavićević, "Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji", Godišnjak FPN, Beograd, Fakultet političkih nauka, 2009. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.