Tema rasprave za šesti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će šesti čas biti realizovan u utorak, 29. novembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na šestom času ćemo raspravljati o konceptu građanske neposlušnosti u delu Džona Rolsa. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. John Rawls, A Theory of Justice, chap. IV, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.