Tema rasprave za deseti čas

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će deseti čas biti realizovan u utorak, 27. decembra od 19:00 do 20:30h u slušaonici 3 na Fakultetu političkih nauka. Na desetom času ćemo raspravljati o konceptu građanske neposlušnosti u delu Jirgena Habermasa. Sledi literatura preporučena za čitanje:

1. Jirgen Habermas, Građanska neposlušnost - test za demokratsku pravnu državu: Gledišta, broj. 10-12/1989.,str.54. Tekst je dostupan u elektronskoj formi na internet stranici predmeta.