Predstavljanje seminarskih radova - prvi deo

Objavljujemo rezultate sa prvog dela predstavljanja seminarskih radova studentkinja i studenata master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić: 1 poen (16)
Bojana Bijelović: 1,5 poena (23,75)
Danijela Petrović: 1 poen (21,75)
Despot Kovačević: 4 poena (32+0,75)
Dragan Bradić: - (3 poena)
Dušan Lovre: 4 poena (32+3,5)
Đorđe Radovanović: 1 poen (13,25)
Igor Milošević: 1 poen (28,5)
Kristina Harjung: 1 poen (30,5)
Ksenija Marković: 4 poena (29)
Jelena Ožegović: 2 poena (20,75)
Marko Konjović: 1 poena (28,25)
Milana Popović: 4 poena (28,75)
Milorad Veličković: 1 poena (22,75)
Nenad Marinković: 4 poena (27,75)
Nevena Jovanović: 1 poen (15,5)
Nevena Vujović: - (11)
Nikola Burazer: 2 poena (30,75)
Nikola Tarbuk: 4 poena (29,75)
Nina Miholjčić: - (30,5)
Ognjen Šušić: 1 poen (10,5)
Paulius Ščenikovas: - (9)
Sofija Radović: - (1,5)
Stefan Surlić: 2,5 poena (23,25)
Tijana Stanković: - (16,5)
Vladimir Klindić: 1,5 poena (29)