Raspored prezentacija seminarskih radova - drugi deo

Obaveštavamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost da će u utorak, 17. januara 2012. godine biti organizovana prezentacija seminarskih radova prema sledećem rasporedu:

19:15 - 19:45
Nevena Vujović, Habermasovo viđenje građanske neposlušnosti
Ognjen Šušić, Habermasov koncept građanske neposlušnosti

19:45 - 20:15
Kristina Harjung, Slučaj građanske neposlušnosti u SR Nemačkoj
Nikola Burazer, Arapsko proleće

20:15 - 20:45
Stefan Surlić, Koncept građanske neposlušnosti Džona Rolsa
Marko Konjović, Teorija neposlušnosti u ranim Platonovim dijalozima

20:45 - 21:00
Pauza

21:00 - 21:30
Tijana Stanković, Koncept nenasilja u delu Mahatma Gandija
Bojana Bijelović, Gandijev koncept nenasilja

21:30 - 22:00
Nevena Jovanović, Neplaćanje TV pretplate kao vid građanske neposlušnosti
Danijela Petrović, Uticaj studentskog i građanskog protesta na političku kulturu

22:00 - 22:30
Jelena Ožegović, Religijski motiv kao osnov građanske neposlušnosti
Vladimir Klindić, Granice nasilja u građanskoj neposlušnosti

Učešće na času je obavezno za sve studentkinje i studente.