Popravni kolokvijum

Podsećamo studentkinje i studente master studija koji učestvuju u programu predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost, da na usmeni deo ispita nije moguće izaći bez položenih svih predispitnih obaveza. Neprelaznu ocenu sa kolokvijuma i/ili vežbi moguće je popraviti usmenim polaganjem popravnog kolokvijuma koje će biti organizovano u utorak, 24. januara 2012. godine, u 19:30 časova u kabinetu broj 94. Za popravni kolokvijum potrebno je pripremiti celokupnu literaturu koju je studentknjia ili student trebalo da pročita za časove vežbi.