Konačni rezultati (predispitne aktivnosti)

Objavljujemo konačne rezultate u okviru predispitnih aktivnosti koje su ostvarili studenti i studentkinje master studija koji učestvuju u realizaciji programa predavanja i vežbi na predmetu Politika otpora i građanska neposlušnost u akademskoj godini 2011/2012:

Bojan Stankulić
seminarski rad – (); vežbe – 6 (šest); kolokvijum – 5 (pet);

Bojana Bijelović
seminarski rad 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 6 (šest);

Danijela Petrović
seminarski rad 7 (sedam); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Despot Kovačević
seminarski rad 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Dragan Bradić
seminarski rad – (); vežbe – 5 (pet); kolokvijum – 5 (pet)

Dušan Lovre
seminarski rad 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Đorđe Radovanović
seminarski rad – (); vežbe – 6 (šest); kolokvijum – 5 (pet);

Igor Milošević
seminarski rad 9 (devet); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Kristina Harjung
seminarski rad 9 (devet); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Ksenija Marković
seminarski rad 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 8 (osam);

Jelena Ožegović
seminarski rad 10 (deset); vežbe – 8 (osam); kolokvijum – 9 (devet);

Marko Konjović
seminarski rad 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 10 (deset);

Milana Popović
seminarski rad 8 (osam); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 6 (šest);

Milorad Veličković
seminarski rad 6 (šest); vežbe – 8 (osam); kolokvijum – 7 (sedam);

Nenad Marinković
seminarski rad 10 (deset); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Nevena Jovanović
seminarski rad 6 (šest); vežbe – 7 (sedam); kolokvijum – 5 (pet);

Nevena Vujović
seminarski rad 6 (šest); vežbe – 6 (šest); kolokvijum – 9 (devet);

Nikola Burazer
seminarski rad 9 (devet); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 10 (deset);

Nikola Tarbuk
seminarski rad 10 (deset); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet);

Nina Miholjčić
seminarski rad – (); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 5 (pet);

Ognjen Šušić
seminarski rad 8 (osam); vežbe – 6 (šest); kolokvijum – 6 (šest);

Paulius Ščenikovas
seminarski rad – (); vežbe – 5 (pet); kolokvijum – 5 (pet);

Sofija Radović
seminarski rad – (); vežbe – 5 (pet); kolokvijum – 5 (pet);

Stefan Surlić
seminarski rad 9 (devet); vežbe – 9 (devet); kolokvijum – 9 (devet);

Tijana Stanković
seminarski rad 8 (osam); vežbe – 7 (sedam); kolokvijum – 8 (osam);

Vladimir Klindić
seminarski rad 9 (devet); vežbe – 10 (deset); kolokvijum – 9 (devet).